Arge


Araştırma, bilinmeyeni bilmeye, öğrenmeye yönelik yapılan bilimsel teknolojik faaliyetlerdir. Geliştirme ise, mevcut bilgiyi ya da teknolojiyi yeni düzenlemelerle daha iyiye doğru yönlendirme faaliyetidir. Rekabet üstünlüğü sağlayan dünya işletmelerinin bu üstünlüklerinin "güç kaynağı" hiç şüphe yoktur ki "AR-GE"ye yaptıkları yatırıma bağlıdır.

Cenk Metal olarak sürekli gelişim ve yenilikçilik felsefemizi ar-ge çalışmalarımızla da sürdürmekteyiz. Günümüz gelişen teknolojisini kendi işimizdeki kaliteyi arttırmak için nasıl daha faydalı hale getirebileceğimiz konusunda yaptığımız çalışmalar dinamik yapımızı ortaya koymaktadır.

Bu çalışmalar arasında; yurt içi ve yurt dışı ham madde tedarikçilerimiz ve üniversiteler ile ürünlerimize uygun tasarlanabilen çevre dostu nano ve seramik kaplama uygulamalarının geliştirilmesi yer alır.

Çeşitli hammadelerin uygulanması aşamasından önce, ileri teknoloji ile bezenmiş laboratuvarımız sayesinde, söz konusu testleri yapabilme bilgi ve birikimine sahip personelimiz tarafından elde edilen test sonuçları, kaplama sektöründe karşılaşılan çeşitli sorunlara yenilikçi çözümler sunmamızı sağlamaktadır.

» ASTM B117 standartlarında tuz testi kabini le korozyon testi,
» Yüksek hararete dayanıklı Data Logger,
» ISO 3274 standartarına uygun yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı,
» ASTM D 4488 – 2486- 3450 – 4213 standartlarında deterjanlı su ile aşıISOnma test cihazı,
» ASTM 4417 standartlarında elektronik kaplama kalınlığı ölçme cihazı,
» ASTM D 3359 standartlarına uygun yüzeye tutunma, Cross Cut test cihazı
» ASTM D 3363 standartlarına uygun yüzey sertlik ölçme cihazı